в. Марица • 19/03/2024 г. стр. 14

Изграждат хъб за дигитализация в строителството

Камарата на строителите в България подписа договор и с Министерството на иновациите и растежа за мащабен проект. Браншовата организация е координатор за изграждане на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в строителството, който беше одобрен от Еврокомисията през 2022 г. и получи от нея 50% финансиране за дейността си. С подписването на договора с МИР са гарантирани останалите 50% пари по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".
ЕЦИХ в сектор "Строителство" действа на принципа "едно гише" за малките и средните предприятия от строителната индустрия и за публичните организации по техния път към дигитализацията. В него през следващите години бизнесът ще получава достъп до скъпи технологии и иновации и ще има възможност пилотно да ги тества, преди да инвестира в тях. Хъбът ще предоставя също обучения за работа с ВГМ и GIS системи, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др. Целта е чрез тях заетите в строително-инвестиционния процес да обучат свои кадри за изграждане на капацитет при въвеждането на дигиталните технологии, които са бъдещето на индустрията.
ЕЦИХ в сектор "Строителство" започна подготовка по разработване на услуги, насочени към бизнеса, веднага след одобрението си от ЕК. Партньори в него са Камарата на строителите в България, която, е координатор, Камарата на архитектите в България, Университет ът по архитектура, строителство и геодезия, Институтът по механика на БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов", „Клийнтех България" ООД, „Геострой" АД, „Планекс" ЕООД, Българската асоциация по управление на проекти в строителството, „Баумит България" и „ЕСРИ България". Създаването на цифров хъб, с който страната ни ще започне реалния преход към дигитализация в строителството, получи награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика" 2022 г., организиран от КРИБ и списание "Икономика".
„Цифровизацията и въвеждането на иновации вече са не само важна част от бъдещето на България и на целия Европейски съюз, а случваща се реалност и ще определят посоката за развитието на обществото, индустрията, бизнеса, образованието и науката, системите на здравеопазването и на социалната политика", казва председателят на Управителния съвет на ЕЦИХ в сектор"Строителство" Любомир Пейновски.