в. Труд • 06/03/2024 г. стр. 5

Облекчения за фирми с оборот до 20 млн. лв.

Вдигат праговете за микро, малки и средни предприятия
Въвеждат облекчения за фирми с годишен оборот до 20 млн. лв. За малки фирми ще се считат тези, които не надвишават най-малко два от следните критерии -балансова стойност на активите 10 млн. лв., приходи от продажби 20 млн. лв. и персонал от 50 души. Това гласят промени в Закона за счетоводството, които са пуснати от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Годишният финансов отчет на малките фирми може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, и от съкратен отчет за приходите и разходите. С промените в закона ще бъдат повишени критериите за микро, малки, средни и големи предприятия. В момента за малки фирми се считат тези, които не надвишават два от следните критерии активи за 8 млн. лв., приходи рт продажби за 16 млн. лв. и 50 души персонал.
Според Счетоводната директива на ЕС Европейската комисия е задължена да преразглежда на всеки пет години финансовите показатели за малки и средни фирми и при необходимост да ги променя, отчитайки инфлацията. С оглед на инфлацията( финансовите показатели е преценено да бъдат повишени с 25%. Тъй като работим с левове, а не с евро, с промените показателите за малки и средни фирми у нас ще бъдат закръглени и повишението няма да е точно с 25 на сто.
За микропредприятия ще се считат тези, които не надвишават поне два от следните показатели - стойност на активите 900 хил. лв., приходи от продажби 1,8 млн. лв. и персонал от 10 души. За средни фирми ще се считат тези, които не надвишават поне два от следните показатели стойност на активите 50 млн. лв., приходи от продажби 100 млн. лв. и персонал от 250 души. Компаниите, които надвишават поне два от тези критерии, ще се считат за големи.
С промени в Закона за счетоводството за големите фирми и компаниите, чиито акции се търгуват на фондовата борса, ще бъдат задължени за изготвят и годишен отчет за устойчивостта. В този отчет трябва да бъдат посочени плановете на предприятието и действията за изпълнението им, така че да се гарантира, че бизнес моделът и стратегията му са съвместими • със стремежа за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса, както и какви са плановете на предприятието за намаляване на вредните емисии.