в. Строител • 29/02/2024 г. стр. 5

На форум в София разгледаха иновациите като водещ фактор в развитието на предприятията и регионите

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе дискусия на тема „Иновациите - водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 - предизвикателства и възможности". Събитието откри председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов. В него участваха зам.-министрите на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, на иновациите и растежа Мартин Гиков, на околната среда и водите Ренета Колева, на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, изп. директор и член на УС на фонда на фондовете Павел Лисев, изп. директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаджиев, представители на други институции и на бизнеса.
Цветан Симеонов подчерта, че са необходими общи усилия българският бизнес да се справи с недостига на работна сила и да получи възможности за кредитиране в посока развитие на иновациите.
„Българският бизнес може да кандидатства по отворената от МИР процедура за разработване на иновации в предприятията с бюджет от 127 млн. лв. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май", заяви Мартин Гиков.
„Работим за подобряване на бизнес климата в България и за насърчаване на условията, в които предприятията да функционират ефективно", отбеляза Ивайло Шотев. По неговите думи продължава и работата за пълноправното членство на България в Шенген, приемането в Еврозоната и присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Ренета Колева подчерта, че МОСВ прилага последователна политика за насърчаване на добри практики за управление по околна среда и трансфер на модерни екологосъобразни технологии в индустрията.
По време на дискусията Ангелина Бонева се спря на интегрирания подход, който се прилага по новите оперативни програми за развитието на регионите. Тя обърна внимание и нуждата от синергия между бизнеса и общините.