в. Клуб 100 • 26/03/2024 г. стр. 2

Болничният скочи до 387 лв., взема се два пъти годишно

Работещите българи ползват болнични най-често между 4 и 7 дни. Средната изплатена сума на един болничен лист през миналата година е бил 387 лв. и се взема два пъти годишно. Това е с 58 лв. повече от 2022 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
През 2022 г. общата сума на изплатените средства е била 847 118 217 лв., през миналата година тя е нараснала с близо 2,7% до 869 720 546 лв.
Данните показват още спад на болничните листове. През 2022 г. те са били 2 573 209, през 2023 г. намаляват с 325 364. Това се дължи най-вече на спада на листовете за гледане на болен член от семейството и карантина, обясняват експертите от НОИ. Те са намалели над два пъти - от 576 052 за
2022 г. на 243 453 за
2023 г.
Нараства броят на най-голямата група болнични листове за временна неработоспособност поради общо заболяване, като от 1 815 960 през 2022 г. достигат до 1 824 628 през 2023 г.
До края на 2023 г. първите три дни от болничните бяха за сметка на работодателя, който изплащаше 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. След третия ден плащането се поемаше от НОИ. Той изплащаше дневно парично обезщетение, изчислено в размер на 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 18 календарни месеца.
От 1 януари 2024 г. НОИ вече поема изплащането на средствата още след втория ден, като процентите са същите.