в. Телеграф • 10/04/2024 г. стр. 5

2 дни отпуск, ако си доброволец

Два допълнителни дни отпуск ще се дава на хората, които се включват да помагат като доброволци при рискови ситуации и бедствия.
Също така полагането на доброволен труд да става само с писмен или устен договор. Това предвижда нов Закон за насърчаване на доброволчеството, качен за обществено обсъждане.
„В европейската практика дават между 1 и 3 дни отпуска. Доста подобри е, отколкото старата наредба, в която пишеше, че доброволците могат да получават дърва. От тази гледна точка два дена отпуска е по-подходящо", коментира Георги Влайков, който е член на „Аварийно спасяване - Пловдив".
Освен това участниците ще бъдат застраховани, както и ще получават по 2 дни допълнителен платен отпуск. Целта на промените е да насърчат доброволчеството и да отговори на стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз и отделните държави членки.
Според Влайков всяка оценка на доброволния труд е добре дошла, но е по-важно да се осигури адекватна екипировка, както и да се поемат направените разходи за пътуване. „Не знам дали точно двата дни отпуска е най-адекватното нещо", коментира той и добави, че тези, които участват във формирования на общините, получават по 11,66 лв. на час, но тези към неправителствени организации не получават никакво възнаграждение. Много важно е да се знае колко пъти в годината може да се възползваме от тези допълнителни дни, защото ако няма ограничение да е веднъж в годината, не е изключено да има и злоупотреби, посочи Влайков и добави, че в чужбина не може непрекъснато да се ползва такъв бонус. Според него е необходимо работодателите да се стимулират да пускат хората да доброволстват.