в. Стандарт • 29/02/2024 г. стр. 18

Дигиталният асистент Кейт в ОББ Мобайл вече и в помощ на юридически лица

Дигиталният асистент, който вече клиентите - физически лица на ОББ добре познават, разгръща своя обхват и вече е на разположение и на бизнес клиентите на ОББ.
Кейт вече може да отговаря на над 180 най-често задавани въпроса и освен това оказва съдействие по повод заявяване на нова бизнес дебитна или кредитна карта, заявяване на ПОС, издаване на банково удостоверение и други.
Плановете са до края на годината да бъдат прибавени още полезни функционалности, с цел изграждане на максимално персонализиран подход, съобразен с бизнес нуждите на клиентите - юридически лица на ОББ.
Персоналният дигитален асистент на ОББ, базиран на изкуствен интелект, беше въведен в мобилното банкиране на банката преди две години и бързо набра популярност. За това време Кейт се научи да говори на български език, както по общи теми, така и по специфични въпроси от банково-застрахователния бизнес. Екипът, който я разработва, постоянно анализира клиентските запитвания към нея и подобрява автономността и способността - да разбира и да отговаря самостоятелно на клиентските въпроси, без да се налага допълнителна помощ от страна на служител в контактния център или в клонова мрежа. През миналата година над 70% от ползвателите на ОББ Мобайл вече използват и услугите на Кейт.
В една от актуалните кампании клиентите на ОББ Мобайл могат да говорят с Кейт за човешкото въздействие върху природата. Кейт им задава 3 любопитни въпроса, а в замяна на тяхната любознателност ОББ ще засади дърво.