сп. Мениджър • 03/05/2024 г. стр. 93

НОВИЯТ КЛЮЧ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

Гъвкавите придобивки трябва да имат добавена стойност за хората и да кореспондират с целите на компанията, споделя Христо Борисов, изпълнителен директор на AR5 Bulgaria
С какво вашата награда „Най- добър работодател на България" се отличава от останалите в тази област и кое прави отличието значимо за компаниите? Проучването стартира в България преди повече от 17 години, като в световен мащаб се прави от над 30 години. Това ни дава широк поглед върху тенденциите на пазара на труда и сравнение с други държави. Ползваме международно утвърдената методология на Kincentic. Тя задава факторите от работната среда, които следва да се измерват. Оценката я дават служителите 8 компаниите. Проследяваните показатели се променят със същите темпове, с които се променят нагласите и нуждите на талантите. Измерваме 20 ангажиращи и задържащи фактора. Те се припокриват с едва 30% от измерваните, когато стартирахме.
Кои са най-съществените HR тенденции, които констатирате в момента?
Промените вече се случват на ежегодна база, което налага компаниите да са изключително гъвкави и адаптивни. До преди пет години факторът „работодателска марка" беше изключително важен. Хората приемаха компанията, в която работят, за част от своята социална среда. Отъждествяваха се с нея и имаха готовност да допринасят. Младите хора сега имат съвсем други приоритети. Лоялността и принадлежността към определена фирма не са сред тях.
Това едва ли е много добре за работодателите, които разчитат на работодателската марка като инструмент, за да задържат и ангажират хората. Какво могат да направят?
Мениджърите могат да променят подхода си към работодателската марка, като се фокусират върху индивидуалността и целите на служителите - това са непреходни нужди. Вместо да се стремят към създаване на усещане за общност, те трябва да дефинират ясни цели, да покажат връзката им с тези на компанията и личностния принос за постигането им. Регулярната обратна връзка и гъвкавите политики са от ключово значение За управление на индивидуалните потребности.
Не звучи като лесна Задача. Как компаниите могат да се съобразяват с индивидуалностите на техните служители, за да дадат тази нова визия на работодателската марка? Една възможност за справяне е чрез индивидуални цели и придобивки, адаптирани към различните нужди на служителите. Такова решение са гъвкавите придобивки. Преди две години стартирахме мобилното приложение Benefit Assistant и успяхме да съберем доста информация. От изключителна важност е придобивките да имат добавена стойност за хората и да кореспондират с целите на дружеството. Всяка придобивка трябва да изпълнява определена мисия. Това е новият ключ към успешното изграждане на работодателска марка. Придобивките следват целите на бизнеса, не обратното