в. Труд • 09/04/2024 г. стр. 5

Дават два дни отпуск за доброволчество

Право на два дни допълнителен отпуск за участие в доброволческа дейност ще имат работниците и служителите. Това предвижда проект на изцяло нов Закон за насърчаване на доброволчеството, който е пуснат за обществено обсъждане.
По време на двата дни доброволческа дейност държавните служители ще получат надници, сякаш са излезли в годишен платен отпуск, предвиждат промените. Но ситуацията за хората, работещи в частни фирми, е различна. Предложението е за двата дни отпуск за участие в доброволческа дейност възнаграждението да е според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Това означава, че от работодателя ще зависи дали да изплати пълната заплата на хора, които в рамките на два дни отпуск участват в доброволческа дейност.
Участниците в доброволчески акции не трябва да получават възнаграждение, предвижда проектозаконът. Те може да получават компенсации за купуване на работно облекло и предпазни средства, за направени разходи за път, настаняване и храна, за плащане на необходими медицински услуги и ваксини.